Behandling av personuppgifter med anledning av GDPRs ikraftträdande den 25 maj 2018

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, epost, försäkringsnummer/personnummer, eventuellt korrespondens och betalningshistorik. Utöver de uppgifter som du själv lämnar kan vi inhämta personuppgifter från tredje part så som offentligt register och kreditupplysning.

Syftet med sådan behandling är för att kunna fastställa din identitet, offerera, fakturera, utfärda, båtupplägningsavtal, hantera inköp/leverans, hantera reklammations och garantiärenden, hantera betalning och bokföring.

Vi tillämpar gällande integrietslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är ett samtycke eller avtal. Dina uppgifter kommer sparas fram tills att kundförhållandet upphört.