50mm bandtäckt plåtkassettak. Isolerglaspartier utan bruten köldbrygga.