Glaspartier för uterum

Valet av glasparti kan vara helt avgörande för hur bra du kommer att trivas i ditt uterum. Eftersom det är din fritid som påverkas, föreslår vi att du satsar på kvalitet redan från början. Välj mellan allt från partier med fönsterglas (enkelglas) för ett enklare uterum, till isolerade partier med brutna köldbryggor för en väl fungerande vinterträdgård. Lägg därtill skjutpartier och vädringsluckor som gör det lätt att reglera temperaturen, eller välj att arbeta med mallskurna partier för raffinerade konstruktioner.

Välj rätt glasparti

Utgå från hur du ska använda ditt uterum. Ska det vara en vinterträdgård som ska kunna vara funktionell året runt? Eller ett enkelt uterum som bara ska användas under sommaren? Eller ett mellanting som fungerar från tidig vår till sen höst? Låt glasets U-värde, och de brutna köldbryggorna vägleda dig. Ju lägre värde desto bättre förmåga att isolera och stå emot utomhustemperaturen.

Köpa endast partier

Om du redan har en stomme eller vill bygga den själv, kan du naturligtvis köpa lösa partier och tak av oss.                                         Vi har flera olika varianter med olika glasval och färgval. Kontakta oss, så berättar vi mer!